Matches Players Opponents 简体中文 繁體中文


Active Period -

Player Debut Latest Caps Goals Starts Captaincies
Zheng Zhi 2002-12-07 2019-01-11 105 15 95 58
Zhao Xuri 2003-12-07 2019-01-11 84 2 62 3
Zhang Linpeng 2009-12-30 2019-01-11 70 5 69 5
Zhang Chengdong 2011-10-06 2019-01-07 30 0 22 0
Yu Hanchao 2009-05-29 2019-01-11 58 9 33 0
Yu Dabao 2010-12-18 2019-01-11 53 19 27 1
Yan Junling 2015-03-27 2019-01-11 19 0 17 0
Wu Xi 2011-07-28 2019-01-11 57 4 44 1
Wu Lei 2010-02-14 2019-01-11 61 15 48 0
Shi Ke 2013-07-28 2019-01-11 6 0 5 0
Liu Yiming 2017-12-09 2019-01-07 11 0 7 0
Liu Yang 2018-12-24 2019-01-11 4 0 4 0
Jin Jingdao 2011-03-26 2019-01-07 8 0 7 0
Hao Junmin 2005-08-03 2019-01-11 70 12 49 2
Gao Lin 2005-07-31 2019-01-11 106 21 84 6
Feng Xiaoting 2004-03-17 2019-01-11 73 1 61 19
Chi Zhongguo 2017-01-10 2019-01-11 10 0 8 0


China National Football Team Database
china.nt.database@gmail.com

Main Sources: 中国足球队战记, Yansfield, Sina Sports, Sohu Sports, FIFA, RSSSF, Xud's GameLife