Matches Players Opponents 简体中文 繁體中文


Active Period -

Player Debut Latest Caps Goals Starts Captaincies
Zheng Zhi 2002-12-07 2019-01-24 108 15 98 61
Zhao Xuri 2003-12-07 2019-01-24 87 2 63 3
Feng Xiaoting 2004-03-17 2019-01-24 75 1 63 19
Gao Lin 2005-07-31 2019-01-24 109 22 86 6
Hao Junmin 2005-08-03 2019-01-24 72 12 51 2
Yu Hanchao 2009-05-29 2019-01-16 59 9 33 0
Zhang Linpeng 2009-12-30 2019-01-20 72 5 71 5
Wu Lei 2010-02-14 2019-01-24 63 15 50 0
Yu Dabao 2010-12-18 2019-01-24 56 19 29 1
Jin Jingdao 2011-03-26 2019-01-20 10 0 8 0
Wu Xi 2011-07-28 2019-01-24 60 4 47 1
Zhang Chengdong 2011-10-06 2019-01-24 32 0 24 0
Shi Ke 2013-07-28 2019-01-24 9 0 8 0
Yan Junling 2015-03-27 2019-01-24 22 0 20 0
Chi Zhongguo 2017-01-10 2019-01-16 11 0 8 0
Xiao Zhi 2017-06-07 2019-01-24 17 3 7 0
Liu Yiming 2017-12-09 2019-01-24 13 0 9 0
Liu Yang 2018-12-24 2019-01-24 7 0 7 0


China National Football Team Database
china.nt.database@gmail.com

Main Sources: 中国足球队战记, Yansfield, Sina Sports, Sohu Sports, FIFA, RSSSF, Xud's GameLife