Matches Players Opponents 简体中文 繁體中文


Active Period -

Player Debut Latest Caps Goals Starts Captaincies
Chi Zhongguo 2017-01-10 2019-01-16 11 0 8 0
Dong Xuesheng 2014-06-18 2019-03-25 5 0 3 0
Feng Xiaoting 2004-03-17 2019-03-21 76 1 64 20
Fu Huan 2017-11-10 2019-03-25 5 0 3 0
Gao Lin 2005-07-31 2019-01-24 109 22 86 6
Gao Zhunyi 2017-01-10 2019-03-25 6 0 6 0
Hao Junmin 2005-08-03 2019-03-25 74 12 52 2
He Chao 2017-12-09 2019-03-25 7 0 4 0
Jin Jingdao 2011-03-26 2019-01-20 10 0 8 0
Li Ang 2014-06-22 2019-03-25 3 0 2 0
Li Lei 2019-03-21 2019-03-21 1 0 1 0
Liu Yang 2018-12-24 2019-03-25 9 0 7 0
Liu Yiming 2017-12-09 2019-01-24 13 0 9 0
Peng Xinli 2018-03-26 2019-03-25 2 0 0 0
Shi Ke 2013-07-28 2019-01-24 9 0 8 0
Tan Long 2018-03-26 2019-03-25 3 0 2 0
Wang Gang 2019-03-21 2019-03-25 2 0 0 0
Wang Yongpo 2009-06-01 2019-03-25 18 8 11 0
Wei Shihao 2017-12-09 2019-03-25 10 2 6 0
Wu Lei 2010-02-14 2019-01-24 63 15 50 0
Wu Xi 2011-07-28 2019-03-25 62 4 49 1
Xiao Zhi 2017-06-07 2019-01-24 17 3 7 0
Xie Pengfei 2019-03-21 2019-03-25 2 0 0 0
Yan Junling 2015-03-27 2019-03-25 24 0 22 0
Yu Dabao 2010-12-18 2019-01-24 56 19 29 1
Yu Hanchao 2009-05-29 2019-01-16 59 9 33 0
Zhang Chengdong 2011-10-06 2019-01-24 32 0 24 0
Zhang Linpeng 2009-12-30 2019-03-25 74 5 73 6
Zhang Xiuwei 2018-10-16 2019-03-25 2 0 1 0
Zhang Xizhe 2011-03-26 2019-03-21 24 4 15 0
Zhao Xuri 2003-12-07 2019-01-24 87 2 63 3
Zheng Zhi 2002-12-07 2019-01-24 108 15 98 61


China National Football Team Database
china.nt.database@gmail.com

Main Sources: 中国足球队战记, Yansfield, Sina Sports, Sohu Sports, FIFA, RSSSF, Xud's GameLife