Matches Players Opponents 简体中文 繁體中文


Active Period -

Player Debut Latest Caps Goals Starts Captaincies
Bai Jiajun 2017-01-10 2017-01-10 1 0 0 0
Cai Huikang 2014-06-18 2017-01-14 20 0 17 2
Cao Yunding 2016-11-15 2017-01-10 2 0 1 0
Chen Zhongliu 2017-01-10 2017-01-10 1 0 0 0
Chi Wenyi 2017-01-10 2017-01-10 1 0 1 0
Chi Zhongguo 2017-01-10 2017-01-14 2 0 2 0
Cui Min 2017-01-14 2017-01-14 1 0 1 0
Deng Hanwen 2017-01-10 2017-01-14 2 0 2 0
Fan Xiaodong 2017-01-10 2017-01-14 2 0 2 0
Feng Gang 2017-01-14 2017-01-14 1 0 0 0
Feng Xiaoting 2004-03-17 2017-03-23 58 0 46 9
Gao Zhunyi 2017-01-10 2017-01-14 2 0 2 0
Hao Junmin 2005-08-03 2017-03-23 60 12 42 1
Hu Rentian 2016-06-03 2017-01-14 3 1 0 0
Hui Jiakang 2008-12-19 2017-01-14 3 0 2 0
Jiang Zhipeng 2013-06-06 2017-03-23 18 0 10 0
Mao Jianqing 2006-10-11 2017-01-10 10 2 8 0
Mei Fang 2014-06-18 2017-03-23 21 1 16 0
Pei Shuai 2017-01-14 2017-01-14 1 0 1 0
Shi Xiaotian 2017-01-14 2017-01-14 1 0 1 0
Wang Jingbin 2017-01-10 2017-01-14 2 1 0 0
Wang Jinxian 2017-01-10 2017-01-14 2 0 0 0
Wang Yongpo 2009-06-01 2017-03-23 15 7 9 0
Wu Lei 2010-02-14 2017-03-23 41 7 32 0
Wu Xi 2011-07-28 2017-03-23 40 2 30 1
Yang Shanping 2013-06-06 2017-01-14 3 0 2 0
Yin Hongbo 2017-01-10 2017-03-23 3 0 2 0
Yu Dabao 2010-12-18 2017-03-23 39 15 18 0
Zeng Cheng 2009-06-01 2017-03-23 37 0 35 0
Zhang Linpeng 2009-12-30 2017-03-23 56 5 55 5
Zhang Xizhe 2011-03-26 2017-03-23 16 3 8 0
Zhang Yuning 2016-06-03 2017-03-23 7 2 4 0
Zheng Zhi 2002-12-07 2017-03-23 95 15 88 51


China National Football Team Database
china.nt.database@gmail.com

Main Sources: 中国足球队战记, Yansfield, Sina Sports, Sohu Sports, FIFA, RSSSF, Xud's GameLife